kumpulan doa nabi yusuf

Selain terkenal dengan parasnya yang rupawan, doa Nabi Yusuf juga banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al Quran. Sebagai seorang Muslim, tentu saja kita patut mengamalkan doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Yusuf.

Lantas, ayat Al Quran mana sajakah yang menyebutkan tentang doa-doa Nabi Yusuf? Nah, biar kalian gak penasaran mending kita simak saja langsung ulasannya di bawah ini.

Doa Nabi Yusuf Saat Diberi Kenikmatan

Nabi Yusuf selalu berdoa kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya, yakni ketika beliau dikumpulkan kembali bersama kedua orang tua serta saudara-saudaranya.

Tak hanya itu, Nabi Yusuf juga mendapatkan kenikmatan yang berupa wajah tampan, kenabian, serta kerajaan. Doa Nabi Yusuf atas nikmatNya telah diabadikan dalam QS Yusuf ayat 101 yang berbunyi:

Rabbi qad aataytanii minal mulki wa ‘allamtanii min ta’wiilil ahaaditsi faathiros samaawaati wal ardhi anta waliyyi fiddunyaa wal aakhiroh tawaffanii muslimaw wa alhiqnii bish shoolihiiin

Artinya: “Ya Rabbku, Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian tabir mimpi. (Ya Rabb) Pencipta langit dan bumi, Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat.“

Doa Nabi Yusuf Untuk Diwafatkan Dalam Keadaan Islam

Tak hanya berdoa atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, Nabi Yusuf juga berdoa kepadaNya agar di akhir hayat nanti diwafatkan dalam keadaan Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam QS Yusuf ayat 101:

Tawaf finiiy muslimmaw wa alhiqniiy bis soolihiin

Artinya: “Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shaleh.“

Doa Nabi Yusuf Agar Dimudahkan Dalam Segala Urusan

Doa ini dipanjatkan ketika Nabi Yusuf diajarkan oleh Malaikat Jibril AS yang menolongnya saat di masukkan kedalam sumur oleh saudara kandungnya.

Allohumma ya syahidan ghairo gha-ibin wa ya qoriban ghairo ba’idin wa ya ghaliban ghairo maghlubin ij’alli min amri farajan wa makhrojan wazuqni min haitsu la yahtasibu

Artinya: “Ya Allah, wahai yang Maha Menyaksikan dan tidak absen, wahai yang dekat dan tidak jauh, wahai yang Menang dan tidak kalah, jadikanlah bagiku suatu kelapangan dan jalan keluar dari urusanku, dan karuniailah aku rezeki dari arah yang tidak aku sangka-sangka.“

Doa Nabi Yusuf Agar Dijauhkan Dari Hawa Nafsu

Jangankan wanita lain, bahkan majikan Nabi Yusuf pun tergila-gila dengan ketampanannya. Alhasil, ia menggoda dan memaksa Nabi Yusuf untuk bersetubuh dengannya.

Padahal, sang majikan telah merawat dan mengasuh Nabi Yusuf sejak kecil. Untuk menghindari godaan hawa nafsunya, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah SWT yang berbunyi:

Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yadh’unani ilaihi. Wa illa tashrif anni kaidahunna ashbu ilaihina wa akun minal jahilin

Artinya: “Ya Tuhanku, penjara lebih aku senangi daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.”

Doa Nabi Yusuf Agar Terhindar Dari Ajakan Maksiat

Ma’adzallah innahu rabbii ahsana matswaaya, wainnahu laa yuflihudza-dzaalimin

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung“ (QS Yusuf ayat 23).

Nah, itulah kumpulan doa Nabi Yusuf sehingga bisa kita jadikan sebagai bahan penambah wawasan dan keimanan kepada Allah SWT.

 

Facebook Comments