Kumpulan Sms Selamat Lebaran Bahasa Jawa.

Ngaturaken sedaya kelepatan ing riyadin niki mugi-mugi Gusti Allah maringi barokah lan rahmanipun.

Manggo kito lalekake ingkang sampun kalawingi..

Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir batin.

Suminaring surya enjang dinten riyadin,pethak cinandra resik ing wardaya. Mangayubagya dinten riyadin.

Nyuwun agunging pangajsami lepat kawula kalian keluarga.

Met Iedul Fitri, ngapunten ingkang kathah kangge sedayanipun kalepatan kula dhateng panjenengan.ngaturaken sugeng idul fitri. Mohon maaf lahir kaliyan batin.

Sugeng riyadin. TaqobbalAllahu minna waminkum. Aruming pangruwating jiwa, winayah ing lekasing ati suci,sumusul lumunturing nugraha jatining sedya. Sugeng ariyadi, nyuwun agunging samodra pangaksami.

Sugeng dhalu, abdi badhe nyuwun ngapunten, saking kalepatan yang disengaja atau tidak disengaja mugi-mugi,

amal kita sedaya diterima Allah SWT,amien. Rinenggo pudyo pudyaning satata kanthi perbawaning dalem sakaluargi nyuwun sih lumebering samodra pangaksami lahir dumugi ing batos.

Facebook Comments